Regelgevingen rondom EASA Annex I en Part M

Op 28-9-2009 is Part M definitief van kracht.
AIC-B 04/09 informeert over het verkrijgen van een ARC of BvL onder Part M.
Hierin staat echter de volgende paragraaf: 
   "De eigenaar moet zich er van bewust zijn dat het BVL/ ARC na 28 september 2009 zijn geldigheid verliest bij het ontbreken van een goedgekeurd AMP. Het luchtvaartuig mag dan niet meer vliegen."

Een AMP (Aircraft Maintenance Program) is een door IV&W goedgekeurd onderhoudsprogramma volgens Part M.
IV&W heeft toegegeven onmogelijk AMP's voor alle in Nederland geregistreerde (zweef)vliegtuigen te kunnen keuren.
Dit is inmiddels gedelegeerd naar de CAMO (KNVvL voor de zweefvliegtuigen).

IV&W heeft ook toegezegd dat in geval van een calamiteit het ontbreken van een EASA-AMP niet aangegrepen wordt om schuld toe te wijzen aan enige partij.
De duur van dit gedoogbeleid is (op dit moment bij de TC) onbekend.

Echter, een verzekeringsmaatschappij kan dit wel degelijk aangrijpen om een schade uitkering af te wijzen!
Doe navraag bij uw verzekeringsmaatschappij(en)!

Driessen Assurantien heeft aangegeven mee te gaan in het gedoogbeleid van de IV&W.

Op de ALV hoopt de Technische Commissie u bij te kunnen praten over alle ontwikkelingen op het gebied van regelgevingen rondom EASA Annex I en Part M.