HISTORIE

Jan van Beugen was één van de oprichters, en de eerste voorzitter van de "Vereniging Historische Zweefvliegtuigen".
Hij was lid en vice-president van de "Vintage Glider Club" en tevens mede-eigenaar van een Gö-4, de PH-206. Jan van Beugen is overleden op 16 april 1990, 57 jaar oud. Luchtvaart, en het zweefvliegen in het bijzonder, was voor Jan een deel van zijn leven. Het hoorde bij hem, het vulde zijn leven aan.
De vliegtuigen, en het vliegen ermee, was één deel, de mensen die bij die vliegtuigen horen was het andere deel. De mensen juist, die stonden bij Jan centraal. Hij kon best aan de grond blijven als hij wist dat hij een ander een plezier deed door hem of haar in zijn plaats te laten vliegen. De sfeer en de gezelligheid om het vliegen heen, de voltallige families die aan de meetings en de jaarvergaderingen deelnamen, inspireerden hem tot het organiseren van allerlei activiteiten. Hij was altijd vol belangstelling voor de mensen die hij ontmoette, en was gelukkig met hun vriendschap.
De "Jan van Beugen Memorial" dient uitgereikt te worden aan een of meerdere personen die zich, in de geest van Jan hebben opgesteld ten opzichte van het Historisch Zweefvliegtuig, en het gebied dat dit omgeeft, waarbij de nadruk ligt op het persoonlijke vlak.

 

REGLEMENT

 • De "Jan van Beugen Memorial" is ingesteld door de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen op 2 december 1990.
 • De Vereniging Historische Zweefvliegtuigen benoemt een commissie, van maximaal 3 personen, die aan het bestuur een voordracht tot uitreiking kan doen.
 • Individuele leden van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen kunnen bij de commissie personen voordragen.
 • De "Jan van Beugen Memorial" kan worden uitgereikt aan personen die, direct of indirect, van zeer grote betekenis zijn of zijn geweest, voor het Historisch Zweefvliegtuig. Een en ander in de lijn van het eerder omschrevene.
 • De genomineerde hoeft niet perse lid van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen te zijn.
 • De "Jan van Beugen Memorial" hoeft niet periodiek uitgereikt te worden, doch uitreiking mag slechts maximaal een maal per jaar plaatsvinden.
 • De uitreiking van de "Jan van Beugen Memorial" wordt geagendeerd en uitgereikt op de jaarvergadering van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen.
 • De "Jan van Beugen Memorial" bestaat uit een wisselplaquette met daarop de namen van de personen aan wie hij is uitgereikt alsmede het jaar waarin de uitreiking heeft plaatsgevonden.
 • Verder bestaat de "Jan van Beugen Memorial" uit een geschenk met inscriptie, beide door de commissie te bepalen. Het geschenk mag een maximale aankoopwaarde van 100,00 euro hebben.

COMMISSIELEDEN

 • Jan Förster
 • Camilla van Beugen
 • Marja Osinga

TOEKENNINGEN

De Jan van Beugen Memorial is aan de volgende personen uitgereikt:

1991 - Nell Dijkstra

1992 - Hans Dijkstra

1997 - Jan Vermeer en Bob Persijn

2000 - Familie Osinga

2001 - Willem Janssen Groesbeek

2003 - Raymond van Loosbroek

2006 - Jan Förster

2009 - Bob en Sylvia van Aalst

2011 - Peet Assmann

2013 - Hans Regeer

2015 - Jan Das

2018 - Bep en Gerard Rijerse