Gebruik Rubberkabel

De VHZ heeft in 2018 een rubberkabel aangeschaft.
Over het gebruik en beheer zijn de volgende afspraken gemaakt  

1.     Verantwoordelijkheid bij vliegbedrijf

2.     Aanwijzen van een instructeur 

3.     Vliegen met de rubberkabel 

4.     Aanvraag gebruik door derden

5.     Opslag / beheer


1 Verantwoordelijkheid bij vliegbedrijf

De VHZ heeft een aantal bevoegde instructeurs onder haar leden, die een rubberkabel start bedrijf kunnen uitvoeren. Met deze VHZ instructeurs kunnen starts worden gemaakt.

2 Aanwijzen van een instructeur gummiseil

De VHZ zal een Coördinator aanwijzen. Deze coördinator bepaalt welke instructeurs aan de eisen voldoen en aan de lijst toegevoegd kunnen worden. Daarnaast beheert de coördinator en houd een agenda bij voor de rubberkabel

Op dit moment gekwalificeerde instructeurs zijn:

Wiel Zillen
Erwin Janssen
Eric Munk
Erik Poerstamper
Neander Stalpers
Bram Winters


3 Vliegen met de gummi 

De VHZ heeft geen DTO (Declared Training Organisation) opleidings faciliteiten. Leden met de rubberkabel bevoegdheid kunnen starts maken. Tijdens de rubberkabelstarts worden door gekwalificeerde en verantwoordelijke instructeurs aanwijzingen gegeven voor een veilige vluchtuitvoering. 

4 Gebruik

Het gebruik van de rubberkabel is alleen toegestaan met en door leden van de VHZ.

Derden kunnen bij het bestuur van de VHZ een aanvraag indienen voor rubberkabelstarts. De VHZ probeert met hun leden deze vraag te beantwoorden met in achtneming van bovenstaande afspraken.

5 Opslag / beheer

De voorzitter van de technische commissie is binnen de VHZ verantwoordelijk voor de opslag en beheer. De rubberkabel moet goed en droog worden opgeslagen in de daarvoor bestemde box. 

Nuttige tips:  https://www.schulgleiter.de/sg38-gummiseilstart.html