Hoofdredacteur

Wiek Schoenmakers
Voor het sturen van een e-mail aan de redactie gaat u naar het E-mail-menu


Clubblad van de VHZ

Het clubblad van de VHZ, "de Spandraad", verschijnt vier keer per jaar:

  • Februari       (met o.a. verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) en de aankondiging van de rally)
  • Juni             (met o.a. verslag van de rally en aankondiging najaarskamp)
  • September  (met o.a. verslag VGC rally)
  • November   (met o.a. aankondiging ALV)


De oplage van ruim 300 exemplaren wordt onder de leden van de VHZ verspreid.

Inhoud alle nummers van "de Spandraad"

De inhoud van alle jaargangen is online na inloggen te bekijken via het Leden menu.