Beste leden,

Op zaterdag 28 november 2020 heeft voor het eerst een digitale Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 
Zoals bij iedereen bekend, was het helaas niet mogelijk om de Algemene Ledenvergadering te houden tijdens ons lustrumweekend en hebben we ook het lustrumweekend moeten verplaatsen naar 2021 vanwege alle coronamaatregelen. 
De Algemene Ledenvergadering is bezocht door 29 leden en werd gehouden via Zoom. 
Een belangrijk agendapunt op de vergadering was het kiezen van enkele bestuursleden, omdat Martijn Hoogenbosch, Erik Poerstamper en Bram Winters allen aftreedbaar waren en niet herkiesbaar omdat hun maximale termijn was verstreken. 
Als opvolgers heeft het bestuur enkele kandidaten gevonden en deze zijn dan ook officieel geïnstalleerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Rob Wulfers - Technische Commissie
Bert Kluijtenberg - Rally
Wiek Schoenmakers - PR + Spandraad. 

Wij bedanken Martijn, Erik en Bram nog voor alle inzet en begroeten Rob, Bert en Wiek hartelijk binnen het bestuur. 
Hopelijk zien we elkaar snel weer in 2021!

 

Het bestuur